RIS/PACS/VNA

System wymiany danych pomiędzy
podmiotami medycznymi i lekarzami w Polsce

Jak możemy usprawnić Twoją pracę?

Dowiedz się więcej Kontakt

Zintegrowany system informatyczny RIS/PACS/VNA wspierający działanie zakładu diagnostyki obrazowej.

Funkcjonalności dostępne w ramach RIS/PACS/VNA Radpoint i podsystemów diagnostycznych obejmują zarówno proces przepływu pracy, obiegu dokumentacji, wytwarzania dokumentacji elektronicznej (w tym procesy przechowywania, udostępniania i przetwarzania obrazów diagnostycznych),
a także lokalnej i zdalnej diagnozy. 

System stanowi pomost łączący specjalistów różnych specjalizacji oraz cały personel medyczny. Nie wymaga żadnych nakładów sprzętowych,
konfiguracji VPN i kosztownych integracji.

Działa w przeglądarce, dostępny nastychmiast w komputerze użytkownika!

Korzyści dla każdego

Lekarz ZlecającySystem telekonsultacji

 • konsultacje z jednym lub wieloma ośrodkami referencyjnymi w krótszym czasie,
 • przesyłanie i udostępnianie dokumentacji medycznej,
 • praca zgodna z przepisami bez ryzyka utraty danych,
 • system działający w różnych podmiotach i formach zatrudnienia, także w prywatnej praktyce, na etacie lub na kontrakcie,
 • wyniki konsultacji on-line
 • wgląd do historii konsultacji.

RadiologRIS/PACS/VNA

 • kontrola pracy - o pilnej konsultacji przypomni wiadomość SMS,
 • konsultacja przypadków z wielu ośrodków w jednym systemie
 • elektroniczny podpis dokumentu,
 • dostęp do historii badań radiologicznych i zeskanowanej lub wgranej dokumentacji pacjenta,
 • duża oszczędność czasu dzięki możliwości analizy danych na każdym komputerze z dostępem do internetu, bez konieczności wgrywania płyt z obrazami i instalacji specjalnego oprogramowania,
 • lekarz kierujący otrzyma powiadomienie o wyniku konsultacji, która zostanie zachowana w historii i uwzględniona w raportach.

PacjentRIS/PACS/VNA

 • zysk czasu, który w stanach nagłych to zdrowie, a nawet życie,
 • sskrócenie dystansu pomiędzy ośrodkami - szybki przepływ informacji i ułatwienie procesu podejmowania kluczowych decyzji.

B2B, przetwarzenie danych
i bezpieczeństwo

Platforma jest zgodna z przepisami dotyczących dokumentacji medycznej, ochrony danych osobowych (w tym RODO) oraz rozporządzeniem w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej dla podmiotów wykonujących działalność za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Dowiedz się więcej

Chcesz wiedzieć więcej o tym, jak nasz system RIS/PACS/VNA
może usprawnić Twoją pracę?

Zostaw nam swój numer telefonu lub e-mail. Wyślemy pełną ofertę lub oddzwonimy.