Teleradiologia

System zdalnej pracy lekarza radiologa

Stały dostęp do systemu teleradiologii,
dzięki któremu możesz pracować z każdego miejsca na świecie.

Dowiedz się więcej Kontakt

Radpoint Teleradiologia

jest produktem posiadającym funkcję systemu archiwizacji
i dystrybucji obrazów medycznych (PACS)oraz neutralnego archiwum danych medycznych (VNA) przeznaczonym do archiwizacji, przechowywania, kopii bezpieczeństwa i wymiany medycznych danych obrazowych.System może komunikować się z urządzeniami medycznymi różnych producentów za pośrednictwem standardów DICOM i HL7 zgodnymi z profilami IHE, a także udostępniać obrazy medyczne i zapewniać ich podgląd używając wbudowanych narzędzi. Zapewnia wymianę danych pomiędzy podmiotami leczniczymi, by w szybki, bezpieczny
i prosty sposób lekarz mógł tworzyć opisy badań radiologicznych
z użyciem sieci Internet w innej fizycznej lokalizacji niż miejsce wykonania badania.System pozwala opisać badania radiograficzne, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz cyfrowej angiografii subtrakcyjnej z zapewnieniem separacji danych pomiędzy podmiotami z uwzględnieniem obowiązujących standardów organizacyjnych.


Wszystkie niezbędne narzędzia do zdalnej konsultacji i przesyłania obrazów w jednym miejscu.

Co oferujemy?

  • rozwiązanie dla sieci diagnostycznych i mniejszych praktyk lekarskich,
  • integrację pomiędzy użytkownikami Platformy,
  • elastyczne plany subskrypcyjne - już od 100 PLN za miesiąc,
  • zgodność z regulacjami prawnymi,
  • integracja z systemami RIS/PACS/HIS/TELE,
  • przeglądarkę DICOM i podpis cyfrowy,
  • zdalne konsultacje,
  • priorytetyzację badań w oparciu o wykryte patologie,
  • dedykowane terminale dla zlecających - plug & play,
  • zdalne wsparcie i nadzór IT w trybie 24/7/365.

B2B, przetwarzenie danych
i bezpieczeństwo

Platforma jest zgodna z przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej, ochrony danych osobowych (w tym RODO) oraz rozporządzeniem w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej dla podmiotów wykonujących działalność za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Chcesz zacząć korzystać z Radpoint
Teleradiologii?

Zostaw nam swój numer telefonu lub e-mail. Wyślemy pełną ofertę lub oddzwonimy.